søndag 4. januar 2009

utstillings åpning nærmer seg

Utstillings åpning nærmer seg, og jeg begynner å glede meg selv om det fortsatt er en god del ting å gjøre ferdig.
Erik Honoré har vært så vennlig å skrive forordet til katalogen:

Käthe Øien: Painting Punkt

Käthe Øiens billedserie Painting Punkter inspirert av besøket på musikkfestivalen Punkt i Kristiansand, i 2007.

Punkts grunnkonsept er at konsertene på festivalens hovedscene umiddelbart blir remikset på biscenen. Disse live-remiksene skjer improvisert, og oftest ved hjelp av både elektroniske og akustiske instrumenter. I noen tilfeller blir resultatet en remiks i forholdsvis tradisjonell forstand, der elementer fra hovedscenekonserten er tydelig til stede i form av gjenkjennbare lydfragmenter. Andre ganger benyttes den foregående konserten som inspirasjon, som et startpunkt for remiksernes egne og svært personlige tolkninger.

Øiens bilder representerer på sett og vis begge disse tilnærmingsmåtene. I de datamanipulerte bildene har hun behandlet fotografier fra konsertene digitalt, remikset dem om man vil, og tilført egne, ”solistiske” bidrag. I maleriene har hun benyttet musikken fra konsertene som utgangspunkt for fri improvisasjon.

Det som er felles for både maleriene og de manipulerte fotografiene, er at det ligger små reminisenser av musikk igjen i bildene – skygger av musikken til artister som Nils Petter Molvær, Sidsel Endresen, Arve Henriksen, Jon Hassell, Solveig Slettahjell, Kammerflimmer Kollektief, Trio Mediaeval, Huntsville. Dermed blir bildene både et ekko av musikken på Punkt og en videreutvikling av den, mens det visuelle uttrykket fullt og helt tilhører Käthe Øien.

Erik Honoré
Kunstnerisk leder
PUNKT